Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Vidensforum

En verden med Lean

I online Leankurser har vi en mission:

Vi vil udbrede viden om Lean som middel til at udvikle en verden hvor processer løbende optimeres så ressourceforbruget reduceres kontinuerligt.

Vores mission forfølges dels ved i udbuddet af leankurser sætter fokus på den praktiske anvendelse af Lean i dagligdagen, dels ved at  gennem ” En verden med Lean”  at stille Leanværktøjer og begreber gratis til rådighed for alle.

God fornøjelse

Vi har 2 former for vidensbanker:

Wiki Lean

Lean Substans

I Wiki Lean er kort forklaret ca 100 Lean værktøjer og begreber. Et godt udgangspunkt hvis man ønsker en kort rammende beskrivelse. For hvert opslag er angivet på hvilke af online leankurserne det pågældende begreb/værktøj behandles

I Lean Substans er samlet nogle mere uddybende artikler om hovedbegreberne i Lean. Også her ar angivet indenfor hvilke af Online Leankurserne  de pågældende emner behandles.

Vælg sprog »