Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Kanban

Kanban

Kanban

Kanban” er et japansk ord, der betyder “visuelt kort” eller “visuel styring”, og det er et af de centrale værktøjer inden for Lean og just-in-time (JIT) produktionssystemer. Kanban anvendes til at styrke produktionsprocessen ved at skabe gennemsigtighed, begrænse overproduktion og forbedre flowet af materialer og opgaver.

Historien bag Kanban

Da Toyota-folkene kom til USA i starten af 50’erne, gjorde supermarkederne stort indtryk på dem. I Japan havde man ikke sådanne store samlede butikker. Det, der imponerede dem specielt, var, at ligegyldigt hvor mange varer kunderne bar ud, var der altid fyldte hylder. Dette skyldtes ikke, at der var mange hyldemeter af samme vare, men mere at varerne syntes at komme ind i samme takt, som kunderne tog dem ud. Hemmeligheden bag dette er kassen. Den melder tilbage til lageret, hvad der sælges, så lageret kan sørge for, at der kontinuerligt fyldes op. Japanerne tænkte: “Kan vi lave det system, hvor vi samler biler, så minimerer vi behovet for lagerareal og volumen.” Det blev så starten på kanban.

Kanban-systemet er baseret på visuelle kort eller tavler, der bruges til at spore status og bevægelse af arbejdsopgaver, varer eller komponenter i produktionsprocessen. Hver opgave eller enhed har sit eget kanban-kort, der indeholder oplysninger som opgavens beskrivelse, status, placering og eventuelle nødvendige handlinger. Når en opgave er færdig, eller en enhed er klar til brug, flyttes den til den næste fase i produktionen, og Kanban-kortet følger med for at sikre, at alle ved, hvad der skal gøres.

Kanban er en vigtig del af Lean, da det understøtter principperne om effektivitet og spildreduktion. Det hjælper med at skabe en mere struktureret og gennemsigtig produktionsproces, hvor ressourcer bruges med omhu, og arbejdsbelastningen er afbalanceret, hvilket fører til en mere effektiv og smidig produktionslinje.

Specifikt om Kanban i materialestyring:

Kanban i materialestyring er en metode, der strømliner processen med at anmode om og håndtere materiel på en effektiv måde. Formålet er at minimere ventetid, forbedre gennemsigtigheden og sikre, at nødvendigt materiel er tilgængeligt, når det er nødvendigt.

Skab Gennemsigtighed med Kanban-kort:

Kanban i materialestyring involverer brugen af fysiske kort, kendt som Kanban-kort, der repræsenterer behovet for specifikt materiel. Disse kort indeholder information som materialebeskrivelse, mængde og placering. Når en enhed har brug for materiel, udløses Kanban-kortet, hvilket signalerer behovet og starter forsyningskæden.

Indholdet af Kanban i Materialestyring:

Hvert Kanban-kort fungerer som en unik identifikator for det nødvendige materiel og bevæger sig gennem forsyningskæden. Når kortet bevæger sig fra anmodningsstedet til lageret og derefter til leverandøren, sikrer det en struktureret proces og gør det let at spore materialebevægelsen.

Optimer Lagerstyring med Kanban:

Ved at implementere Kanban i materialestyring opnår organisationer bedre kontrol over deres lagerbeholdning. Den visuelle repræsentation af materialebehovet hjælper med at undgå overbeholdning eller mangel på materiel, hvilket igen minimerer spild og øger effektiviteten i forsyningskæden.

Anvendelsen af Kanban i Logistik:

Kanban i materialestyring er især udbredt inden for logistik, hvor den bruges til at håndtere komplekse forsyningskæder. Den agile tilgang til materialestyring gør det muligt for virksomheder at tilpasse sig ændringer i efterspørgsel, reducere lagertider og opretholde en jævn forsyningsstrøm.

Innovativ Materialestyring:

Ved at integrere kanban i materialestyring åbner organisationer døren for innovation. Den visuelle og strukturerede tilgang skaber ikke kun mere effektive processer, men giver også mulighed for løbende forbedringer og tilpasninger baseret på aktuelle behov og udfordringer. Kanban behandles nærmere i uddannelsen til certificeret Lean Agent samt i kurset om flow i arbejdsprocessen.

Hvor kan jeg lære om Kanban

Kanban behandles nærmere i uddannelsen til certificeret Lean Agent samt i kurset om flow i arbejdsprocessen

Vælg sprog »