Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Bliv Lean Agent

Om Lean Agent uddannelsen

Lean konsulent uddannelse som Lean Agent er valgt af over 4000 personer. Det sikre valg når man vil have Hands-On viden. Personligt certifikat.

Danmarks ældste Lean konsulent uddannelse

I 2005 etablerede vi i samarbejde med Teknologisk Institut den 1. Lean uddannelse i Danmark – Lean Agent uddannelsen. Siden er der uddannet over 4.000 agenter. Denne uddannelse indeholder fagligt nøjagtig det samme som den oprindelige Lean Agent uddannelse. Den er blot omformet til en online Lean uddannelse.

Om Lean Agent uddannelsens indhold

Formålet med Lean uddannelsen er at give et udbygget praktisk kendskab til de mest anvendte Lean værktøjer, samt at give deltagerne processuelle kompetencer, så man kan anvende disse værktøjer i et organisatorisk sammenhæng.  Vores  Lean uddannelse er opdelt i 5 moduler:

 1. Modul: Introduktion til Lean.

Dette modul er en generel indføring i Lean. Det indledes med en gennemgang af historien bag Lean, den bagved liggende filosofi og principper. Desuden introduceres nogle af hovedværktøjerne, man anvender i Lean. Endelig sættes Lean arbejdet ind i en organisatorisk ramme med fokus på ledelse og forandring.

 1. Modul: Kortlægning af arbejdsprocesser.

På dette modul lærer deltagerne at kortlægge arbejdsgange med svømmebanemetoden. Man lærer at analysere kortlægningen kvantitativt ved at sætte tal på processen samt kvalitativt ved at identificerer spild i processen. Endelig lærer deltagerne at opstille forbedringer i form af Ideal State og Future State.

 1. Modul: Spild og flow.

På dette modul lærer deltagerne at anvende værktøjer til at fjerne spild som 5S, Smed og TPM.  Endelig lærer man et sæt af mekanismer, som man kan sætte ind i arbejdsprocesser, for at skabe et bedre flow, herunder f.eks. Kanban, Andon, Heijunka, Poka Yoke osv.

 1. Modul: Styring og forbedring.

I dette modul lærer deltagerne en palet af værktøjer til brug i forbindelse med styring af projekter og konkrete forbedringsværktøjer. Således lærer man:

 • At udvikle forbedringer gennem PDCA-metoden
 • At arbejde med A3 rapporter i flere faser
 • At arbejde med forbedringer gennem tavlemøder
 • At arbejde med værktøjer ift en konkret problemløsning:
  • Ishikawa diagram
  • FMEA
  • 5 why
  • Lean lakmus.
 1. Modul: Implementering af Lean.

I dette modul lærer deltagerne om forhold man skal tage i betragtning når værktøjerne skal bruges i et organisatorisk sammenhæng.  Således lære man om:

 • Lean i strategisk perspektiv – Policy Deployment
 • Forbedringsprocessen – Toyota Kata
 • Ledelsesroller i Lean
 • Lean projektdesign
 • At skabe ejerskab hos den enkelte (Grow metoden og Toms hjul) samt Lean i teams (Tuckmann)

Lean uddannelse: Form

Hver af de nævnte moduler er opdelt i 3 undermoduler:

 • Pensum – Grundbog og videoer
 • “Nice to have” – for dem, der er specielt interesseret i et underemne
 • Øvelser, quizzer og og test.

I alle moduler er der lagt vægt på aktivering af deltagerne så man opnår den ønskede ” Hands-On” viden. Gennem hele forløbet kan deltagerne kommunikere med hinanden. Uddannelsen afsluttes med et certifikat. Når man har gennemført uddannelsen, kan deltagerne selvstændigt forestå forbedringsprojekter i egen eller andres organisation.

Lean Ledelse i praksis og ECTS point

Der er mulighed for at bruge uddannelsen til at gå til eksamen i Akademi uddannelse Lean ledelse i praksis. Hermed kan opnås 10 ECTS-point. Som tilkøb tilbyder vi vejledning i forbindelse med eksamen i akademi uddannelse Lean ledelse i praksis. 

Vælg sprog »