Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Lean Green Belt for teamledere

Bliv Lean projektleder-Lean Green Belt

Lean Green Belt

Lean Green Belt

Lean Green Belt-uddannelsen har fokus på at give dig kompetencer til at blive projektleder på forbedringsprojekter. Du får en vifte af værktøjer der giver dig kompetencer til at lede projekter, der optimerer arbejdsprocesser hos Jer.

Lean Green Belt for Projektledere

Lean Green Belt-uddannelsen er designet til at styrke de kompetencer, som er essentielle for projektledere, der ønsker at lede effektive forbedringsaktiviteter inden for deres organisationer. Denne uddannelse giver en dybdegående forståelse af Lean-principperne og værktøjerne til at implementere disse i praksis.

Hvad Lærer man på en Lean Green Belt uddannelse?

På Lean Green Belt-uddannelsen fokuseres der på en række nøgleområder, der er afgørende for enhver projektleder, der sigter efter at forbedre arbejdsprocesser og øge effektiviteten i deres team og organisation.

Forbedring af arbejdsprocesser med Lean værktøjer

Deltagerne lærer at anvende spildværktøjer som 5S, SMED, og TPM for at identificere og eliminere unødvendige elementer i arbejdsprocesserne. Disse værktøjer er grundlæggende for at sikre et strømlinet flow og forbedre produktiviteten.

Sikring af flow i processerne

Ved hjælp af Lean-teknikker som Andon, Kanban, Heijunka, og Poka Yoke, bliver projektledere udstyret med færdighederne til at skabe mere effektive og fejlfri arbejdsprocesser. Denne del af uddannelsen er vital for at sikre et kontinuerligt flow i produktionen og serviceleverancer.

Effektiv problemløsning med Lean

Identifikation af rodårsager til problemer og udvikling af effektive løsninger er en kernekompetence for enhver projektleder. Med værktøjer som Ishikawa, 5 Why, og FMEA, tilbyder Lean Green Belt-uddannelsen en metodisk tilgang til problemløsning, der sikrer langsigtede resultater.

Ledelse af forbedringsprojekter

Anvendelsen af PDCA-cirklen og A3-rapportering er essentiel for at styre og dokumentere forbedringsprojekter effektivt. Disse værktøjer hjælper projektledere med at planlægge, udføre, tjekke, og justere projekter på en måde, der fremmer kontinuerlig forbedring.

Skabelse af ejerskab i teamet

For at sikre succesfulde forbedringsinitiativer er det afgørende at skabe ejerskab og engagement blandt teammedlemmerne. Gennem metoder som GROW og Tuckmans gruppeudviklingsmodel, fokuserer denne del af uddannelsen på at udvikle ledelsesfærdigheder, der fremmer et positivt og produktivt teammiljø.

Udvikling af teammedarbejdernes kompetencer

Lean Green Belt-uddannelsen lægger også vægt på vigtigheden af at udvikle teammedlemmernes færdigheder gennem TWI (Training Within Industry) og Doujo-praksis. Disse tilgange sikrer, at alle i teamet har de nødvendige kompetencer til at bidrage effektivt til forbedringsprocesserne.

Kontinuerlige forbedringer gennem tavlemøder

Tavlemøder spiller en central rolle i Lean-metodikken ved at etablere en platform for teamet til løbende at overvåge, diskutere og forbedre arbejdsprocesserne. Dette afsnit af uddannelsen dækker, hvordan man effektivt kan etablere, vedligeholde, og udvikle tavlemøder for at fremme kontinuerlig forbedring.

Afslutning

Lean Green Belt-uddannelsen er en omfattende forberedelse for projektledere, der ønsker at mestre Lean-principper og -værktøjer. Med nøje udvalgte instruktioner, praktiske øvelser, og evalueringer gennem quizzer, er deltagerne garanteret en uddannelse, der ikke kun øger deres kompetencer, men også deres værdi som ledere i deres organisationer. Forudsætningen for deltagelse er et certifikat som Lean Yellow Belt, hvilket sikrer, at alle deltagere har en grundlæggende forståelse af Lean, som de kan bygge videre på.

Denne uddannelse er ikke blot en investering i individuelle færdigheder, men også i organisationens fremtidige succes. Ved at udstyre projektledere med de rette værktøjer og teknikker til at lede forbedringsaktiviteter, sætter Lean Green Belt-uddannelsen standarden for excellence i Lean-ledelse.

Se mere om kurset og tilmelding

Vælg sprog »