Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Lean Yellow Belt uddannelsen

Lean Yellow Belt uddannelse: Bliv Lean praktiker

Lean Yellow Belt

Lean Yellow Belt uddannelsen har til formål at give deltagerne kompetencer så de aktivt kan bidrage i forbedringsprojekter. 
Her lærer du om Lean kulturen og  at bruge konkrete værktøjer til at forbedre arbejdsprocesser. 

Indledning

For at aktivt deltage i forbedringsprojekter kræves en solid forståelse af Lean-metodologien og kendskab til essentielle værktøjer, især i analysen af arbejdsprocesser. Vores Lean Yellow Belt uddannelse er designet i fem moduler for at give dig den nødvendige viden og færdigheder til at trives som en dygtig Lean praktiker.

Modul 1: Om Lean

Forståelsen af Lean-metoden begynder med en dybdegående undersøgelse af dens historiske rødder, fra Toyoda og Toyota til moderne koncepter som kontinuerlige forbedringer og Kaizen. Dette modul introducerer dig til nøglebegreber som Just in Time, Kanban og principperne bag Lean.

Modul 2: Principper og værktøjer

En praktisk anvendelse af Lean-værktøjer kræver en forankring i metodegrundlaget. Dette modul udforsker de grundlæggende principper bag Lean, såsom Just in Time og Kaizen, og giver dig et overblik over værktøjskassen, der er afgørende for Lean praktikeren.

Modul 3: At Gennemføre kortlægningen

Hands-on læring er nøglen til at kunne kortlægge en arbejdsproces effektivt. Dette modul guider dig gennem processen med kortlægning, hvor du arbejder med begreber som værdiskabende aktiviteter, aktører og svømmebanediagrammer.

Modul 4: Analysere for forbedringsmuligheder

Efter kortlægningen er næste skridt en kvantitativ analyse. Lær hvordan du sætter tal på arbejdsprocessen for at identificere forbedringspotentialet og måle dine fremskridt. Dette modul fokuserer også på at identificere spild og udpege nøgleområder for forbedringsinitiativer.

Modul 5: At Vise forbedringer

Her udforsker vi forskellige typer forbedringer og deres indvirkning på tidshorisonten. Begreber som Future State og Ideal State bliver centrale, og du lærer at implementere og demonstrere forbedringer effektivt.

Interaktiv læring og certificering

Vores Lean Yellow Belt uddannelse tilbyder en interaktiv læringsoplevelse med tekst, videoer, øvelser, quizzer og tests. Hvert modul indeholder muligheder for at teste din forståelse, og kurset afsluttes med en certificeringstest. Bestå testen og opnå dit personlige certifikat som Lean Yellow Belt praktiker.

Bliv en Lean praktiker

Ved at deltage i vores Lean Yellow Belt uddannelse får du ikke kun den nødvendige viden, men også de praktiske færdigheder til at drive og implementere Lean-principper i dine arbejdsprocesser. Bliv en dygtig Lean praktiker og gør en markant forskel i din organisation.

Videre uddannelsesmuligheder:

Lean Yellow Belt uddannelsen giver dig muligheder for at videreudvikle din Lean karrierer til i første omgang Lean Green Belt og derefter Lean Master Black Belt.

Lean Green Belt

Lean Green belt uddannelsen har til formål at give deltagerne kompetencer så de kan lede konkrete  forbedringsprojekter.

Lean Master Black Belt

Lean Master Black Belt har til formål at give deltageren kompetencer så de operativt kan rådgive  projektledere samt  lede det samlede forbedringsarbejde  såvel strategisk som taktisk.

Se mere om uddannelsen og tilmelding

Vælg sprog »