Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Til virksomheder og organisationer

 

samarbejde

Vi understøtter Jeres

praktiske

optimeringsarbejde.


Med Leankurser har I en optimal mulighed for at skabe et fælles sprog omkring jeres optimeringsarbejde. Kombinationen af online læring og fælles anvendelse er helt unik.  Da alle kurser og uddannelser afsluttes med en test og et certifikat har man kontrol med at de ønskede kompetencer tilegnes.

Som virksomhed og organisation kan I købe det antal kuponer I har brug for gældende for den periode I har behov for. I distribuere selv kuponerne blandt Jeres medarbejdere. Prisen for kuponerne aftales konkret.

Som eksempel på hvorledes  andre virksomheder og organisationerne har brugt  Leankurser til at skabe den fælles reference ramme kan nævnes:

  1.  En virksomhed ønskede at teamlederne skulle være drivkraften i optimeringsarbejdet.  De relevante teamledere gennemgik udvalgte kurser. Studierne foregik hjemme , idet medarbejderne fik godskrevet et antal timer. Undervejs i forløbet mødtes teamlederne til en drøftelse af kursus indhold samt  opstilling af  mulige indsatsområder. Ved afslutning af kursusforløbet opstillede hver teamleder en handleplan for det videre lokale arbejde.
  2. En virksomhed ønskede at alle medarbejdere i en specifik afdeling skulle have øget fokus på optimeringsarbejdet. Man udpegede et antal tovholdere og valgte hvilke uddannelser disse skulle gennemføre.  De studerede online og mødtes med jævne mellemrum for at hjælpe hinanden og drøfte forbedringsmuligheder. Da tovholderne var uddannet blev resten af medarbejderne i afdelingen  tilbudt  dels  introduktionsuddannelse dels uddannelse i de værktøjer man efterfølgende skulle anvende i de konkrete forbedringsprojekter.
  3. En virksomhed ønskede at skabe procesoptimering gennem anvendelse af udvalgte værktøjer. Dette blev manifesteret ved et såkaldt månedens fokusområde – eks 5S. Som led i dette fik alle medarbejdere tilbudt  online kursus i det pågældende værktøj. Ansvaret for den konkrete implementering blev lagt i de enkelte sektioner.
  4. En virksomhed ønskede optimeringsarbejdet organiseret omkring tavlemøder.  Et antal medarbejdere blev online uddannet som tavlefører. I forløbet mødtes de dels for at drøfte selve læringen, dels for at planlægge implementeringen.  Da tavlemøderne var sat i gang blev medarbejderne tilbudt mulighed for at tage kurser i de værktøjer man konkret havde brug for i forbindelse med de enkelte forbedringsforslag.
Vælg sprog »