Har du et spørgsmål?
Message sent Tæt

Certificeret Lean praktiker.

Bliv aktiv deltager i forbedringsprojekter

Lean praktiker i virksomhed

Lær de grundlæggende værktøjer så du får stgørst udbytte af at deltage i forbedringsprojekter.

For at medarbejderne kan indgå aktivt i forbedringsprocessen kræves det, at de kan anvende de relevante lean værktøjer. De skal være gode lean praktikere. Have en grundlæggende forståelse for hvordan man kan arbejde med forbedringer. Et af de hyppigst anvendte midler til at skabe forbedringer er at kortlægge arbejdsprocesserne og ud fra dette udvikle forbedringer. I Lean Praktiker uddannelsen har vi valgt at fokusere på at udvikle medarbejdernes kompetencer til at deltage aktivt i kortlægningsprocesserne samt ikke mindst ud fra dette, at finde forbedringer

  Lean praktiker uddannelsen består af 5 moduler hvor man lærer:

Modul 1: Om Lean
En væsentlig forudsætning for at kunne arbejde med Lean er at man forstår hvorledes tankegangen er vokset frem stykvis i forbindelse med løsning af konkrete problemer i produktionen. I modulet ser vi på dette.

Modul 2: Principper og værktøjer.
Den praktiske brug af Leanværktøjer skal hvile på de grundlæggende principper i tankegangen Samtidig er det godt hvis man har et overblik over de væsentligste dele af værktøjskassen. Begge dele opfyldes i modul 2.

Modul 3: at gennemføre kortlægningen.
I dette modul lærer man – helt ” hands on” – at gennemføre en kortlægning af en arbejdsproces

Modul 4: Analyserer forbedringsmuligheder.
På baggrund af kortlægningen lære man at gennemfører en kvantitativ analyse. Dvs. at sætte tal på arbejdsprocessen – således at man dels kan se forbedringspotentialet, dels efterfølgende kan måle sine forbedringer. Endvidere lære man at finde i hvilke dele af arbejdsprocessen der er spild med henblik på at udpege fokusområder for forbedringsinitiativer.

Modul 5: At vise forbedringer
Der arbejdes med forskellige typer af forbedringer i forhold til tidshorisonten.

Kurset er opbygget med interaktiv læring. Der veksles således mellem læring via tekst, videoer, øvelser, quizzer og tests. I forbindelse med hvert modul kan man teste sit eget standpunkt. Kurset afsluttes med en certificeringstest. Består man denne, får man et personligt certifikat som bevis for sine kompetencer.

Se mere om kurset og tilmelding

Vælg sprog »