Certificeret Lean Agent

masterstudy_placeholder

Lean uddannelse som Lean Agent er valgt af over 4000 personer. Det sikre valg når man vil have Hands-On viden. Personligt certifikat.

I 2005 etablerede vi i samarbejde med Teknologisk Institut den 1. Lean uddannelse i Danmark – Lean Agent uddannelsen. Siden er der uddannet over 4.000 agenter. Denne uddannelse indeholder fagligt nøjagtig det samme som den oprindelige agent uddannelse. Den er blot omformet til E-læring.

Formålet med uddannelsen er at give et udbygget – hands-on- kendskab til de mest anvendte Lean værktøjer, samt  at give deltagerne processuelle kompetencer, så man kan anvende disse værktøjer i et organisatorisk sammenhæng.  Uddannelsen er opdelt i 5 moduler:

1. Modul: Introduktion til Lean.

ette modul er en generel indføring i Lean. Det indledes med en gennemgang af  historien bag Lean, den bagved liggende  filosofi og principper. Endvidere introduceres nogle af hovedværktøjerne, man anvender i Lean. Endelig sættes Lean arbejdet ind i en organisatorisk ramme med fokus på ledelse og forandring.

2. Modul: Kortlægning af arbejdsprocesser.

å dette modul lærer deltagerne  at kortlægge arbejdsgange med svømmebanemetoden. Man lærer at analysere kortlægningen kvantitativt ved at sætte tal på procesen samt kvalitativt ved at identificerer spild i processen. Endelig lærer deltagerne at opstille forbedringer i form af Ideal State og Future State.

3. Modul: Spild og flow.

På dette modul lærer deltagerne at anvende  værktøjer til at fjerne spild som  5S, Smed og TPM.  Endelig lærer man et sæt af mekanismer, som man kan sætte ind i arbejdsprocesser, for at skabe et bedre flow, herunder eksempelvis Kanban, Andon, Heijunka, Poka Yoke osv.

4. Modul: Styring og forbedring.

I dette modul lærer deltagerne en palet af værtkøjer til brug i forbindelse med styring af projekter og konkrete forbedringsværktøjer. Således lærer man:

 • At udvikle forbedringer gennem PDCA metoden
 • At arbejde med A3 rapporter i flere faser
 • At arbejde med forbedringer gennem tavlemøder
 • At arbejde med værtkøjer ift en konkret problemløsning:
  • Ishikawa diagram
  • FMEA
  • 5 why
  • Lean lakmus.

5. Modul: Implementering af Lean.

I dette modul lærer deltagerne om forhold man skal tage i betragtning når værktøjerne skal bruges i et organisatorisk sammenhæng.  Således lære man om:

 • Lean i strategisk perspektiv – Policy Deployment
 • Forbedringsprocessen – Toyota Kata
 • Ledelsesroller i Lean
 • Lean projektdesign
 • At skabe ejerskab hos den enkelte ( Grow metoden og Toms hjul) samt Lean i teams (Tuckman)

Hver af de nævnte moduler er opdelt i 3 undermoduler:

 • Pensum – Grundbog og videoer
 • “Nice to have” – for dem,der er specielt interesseret i et underemne
 • Øvelser, quizzer og og test.

I alle moduler er der lagt vægt på aktivering af deltagerne så man opnår den ønskede ” Hands-On” viden. Gennem hele forløbet kan deltagerne kommunikere med hinanden. Uddannelsen afsluttes med et certifikat.

Når man har gennemført uddannelsen kan deltagerne selvstændigt forestå forbedringsprojekter i egen eller andres organisation.

Modul 1: Introduktion til Lean

1
Grundbog introduktion til Lean
120 min
.Dette modul er en generel indføring i Lean. Det indledes med en gennemgang af historien bag Lean, den bagved liggende filosofi og principper. Endvidere introduceres nogle af hovedværktøjerne, man anvender i Lean. Endelig sættes Lean arbejdet ind i en organisatorisk ramme med fokus på ledelse og forandring. 
2
Øvelser til introduktion til Lean.
45 min
2 Øvelser til træning af dine kompetencer fra modul 1.
3
Testquiz til introduktion til Lean.
7 spørgsmål
En kort test hvor du kan prøve din viden

Modul 2: Kortlægning af arbejdsprocesser.

1
Grundbog i kortlægning af arbejdsprocesser.
120 min
På dette modul lærer deltagerne at kortlægge arbejdsgange samt de grundlæggende principper og metoder til kvalitativ- og kvantitativ belysning og tolkning. Man lærer at lave forbedringer samt at opstille den fremtidige arbejdsgang.
2
Øvelser til kortlægning af arbejdsprocesser.
120 min
Øvelser til udvikling af dine kompetencer fra modul 2.
3
Testquiz til kortlægning
12 spørgsmål
En quiz hvor du kan prøve din viden.

Modul 3: Reducere spild og skabe flow i arbejdsprocessen.

1
Grundbog i at reducere spild og skabe flow
120 min
På dette modul lærer vi at anvende forskellige værktøjer til at fjerne spild. Endelig lærer vi et sæt af mekanismer, som vi kan sætte ind i arbejdsprocesser, for at skabe et bedre flow
2
Øvelser til at reducere spild og skabe flow
60 min
Øvelser til udvikling af dine kompetencer fra modul 4.
3
Testquiz til spild og flow
10 spørgsmål

Modul 4: Styring. kontinuerlige forbedringer og Lean løsninger

1
Grundbog i styring og forbedringer.
120 min
På dette modul stifter vi bekendtskab med enkle værktøjer til projektstyring og afrapportering. Vi lærer at arbejde med kontinuerlige forbedringer gennem tavlemøder. Endelig præsenteres en række værktøjer, der kan bruges enkeltvis eller i et forløb, til at tackle Lean udfordringer.
2
Øvelser til styring og forbedringer.
45 min
Øvelser så du kan øve kompetencerne i modul 4.
3
Testquiz til styring og forbedringer.
10 spørgsmål

Modul 5: Implementering af Lean.

1
Grundbog i implementering af Lean
120 min
På dette modul sættes Lean arbejdet ind i virksomhedens overordnede strategi gennem Policy Deployment metoden. Lean sættes ind i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv, ligesom vi ser på metoder til at skabe ejerskab.
2
Øvelser til implementering af Lean.
45 min
3
Test quiz til implementering af Lean.
5 spørgsmål

Certificering

1
Certificeringstest Lean Agent.
27 spørgsmål
Her kan du tage testen der kan give dig certifikat som Lean Agent. Du skal svare rigtigt på 24 af de 27 spørgsmål for at bestå. Du har ubegrænset antal forsøg.
You never walk alone! Du kan stille tekniske og faglige spørgsmål på support@leankurser.dk. Vi svare indenfor 24 timer.

Vær den første til at tilføje en anmeldelse.

Log venligst ind for at skrive en anmeldelse
Vælg sprog »