Certificeret tavlefører

Lean tavle

Lean tavle er det mest anvendte forbedringsværktøj i Danmark. Vi sætter fokus på hvordan tavlen bedst etableres og udvikles. .

Tavler bruges på mange måder, fra korte startup møder når teamet møder op, dagligt, til projektstatustavler i innovative miljøer.  Mange har måtte erkende, at det er let at etablere tavlemøder. Det er tilsvarende svært at holde dem i gang. Når tavlemøder fungerer, er de et uvurderligt led i arbejdet med kontinuerlige forbedringer. At holde liv i en Lean tavle er som  at holde liv i surdej – det skal passes.

I dette kursus sætter vi fokus på tavleføreren, fordi  det er den centrale person som har afgørende indflydelse på om møderne bliver en succes eller en fiasko. På uddannelsen giver vi tavleføreren kompetencer til at navigere, hvor der ikke er søkort.
Uddannelsen er opdelt i 6 moduler:

1. Modul: Kontinuerlige forbedringer og tavlen.
 Rammen for tavlemøder er selve tavlen. I dette modul ser  vi nærmere på tavlens indhold. Vi ser på 4 prototyper af tavler og deres relevans på de forskellige organisatoriske niveauer.

2. Modul: Tavlemødet.
Tavlemøder kan foregå på mange forskellige måder, hvilket har fået nogle til at mene, at så er den ene måde ligeså god som den anden. I lyset af hvor mange steder man stopper møderne på grund af tavletræthed, er det en sandhed med modifikationer. I modulet gennemgås nogle valgmuligheder for indretning af tavlemøderne i relation til væsentlige mødekarakteristika. Disse er:

  • Ledelsen af tavlemøder
  • Tavleførerens opgaver
  • Mødets karakter
  • Deltagelse
  • Deltagerroller
  • Tid

3. modul: Tips og Tricks undervejs.
På tavlemøder kan opstå et utal af uforudsete situationer som tavleføreren skal tackel så processen kan gå videre. I dette modul giver vi nogle gode råd til tilrettelæggelse af møder så man undgår  de værste udfordringer. Samtidig giver vi en række tips til hvad man skal gøre, hvis man alligevel kommer ud i problemer.

4. Modul: Arbejdet mellem tavlemøderne.
Det overrasker mange at tavlemøders succes afhænger af arbejdet mellem tavlemøderne! Det skyldes at succesen afhænger af resultaterne. Disse skabes ikke på møderne, men mellem disse. I modulet ser vi på, hvordanarbejdet med forbedringsinitiativer kan tilrettelægges organisatorisk og processuelt, ligesom vi ser på hvilke roller dette indebærer.

5. Modul: Udvikling af tavlemøder.
Tavlemøder er dynamiske og vil altid udvikle sig. Det er væsentligt at denne udvikling så sker den rigtige vej. I dette modul introduceres et analyseapparat til tavlemøder, hvor man opdeler tavlemøder i generationer:

  • Barndommen: Hvor tavlemødet er noget famlende
  • Ungdommen: Hvor der sker en vis udvikling
  • Voksenalderen: Hvor det mere seriøse tager over
  • Seniorperioden: Hvor der bare er flow i forbedringsarbejdet.

I modulet lærer man at bruge analyseapparatet, således at man bevidst kan arbejde på at styrke de elementer, der kan sikre et bedre udbytte af møderne.

6. Modul: 10 bud for tavlemøder.
I dette afsluttende modul opstilles 10 bud for adfærd i tavlemøder. Som de rigtige bud er disse gode leveregler i tavlemøder.

Som nævnt er uddannelsen beregnet på kompetenceudvikling af tavleførere. Mange har dog brugt den til hele team/organisationer , således at alle  de kommende tavlemøde deltagere havde/har et fælles sprog og forståelsesramme. Når du har gennemført uddannelsen har du kompetencer til at lede og udvikle tavlemøder der producerer løbende forbedringer.

Modul 1: Kaizen og tavler.

1
Kontinuerlige forbedringer og tavler.
2
Øvelser til modul 1 tavlefører
3
Test tavlefører modul 1.
10 spørgsmål
Her er en quiz, hvor du kan teste dit udbytte af modul 1. Testen består af 10 spørgsmål - hvor du efterfølgende kan se det rigtige svar.

Modul 2: Tavlemødet.

1
Tavlemødet.
2
Øvebog til modul 2 Tavlefører
Her er en række praktiske øvelser til din kompetenceudvikling
3
Test tavlefører modul 2.
10 spørgsmål
Her er en quiz, hvor du kan teste dit udbytte af modul 2. Testen består af 10 spørgsmål, hvor du efterfølgende kan se det rigtige svar.

Modul 3: Vejen til succes - Råd

1
Vejen til succes med tavlemøder.
Mange kommer godt i gang med tavlemøder, men efter nogen tid går det trægt. Der opstår tavletræthed. I dette modul er der nogle råd, tips og tricks til at komme videre.
2
Øvelser til modul 3 tavlefører
3
Test tavlefører modul 3.
10 spørgsmål
Her er en quiz, hvor du kan teste dit udbytte af modul 3. Testen består af 10 spørgsmål, hvor du efterfølgende kan se det rigtige svar. 

Modul 4: Arbejdet mellem tavlemøderne.

1
Arbejdet mellem tavlemøderne.
Nøglen til succes med tavlemøder er, at man skaber kontinuerlige resultater. Disse resultater skabes aldrig på selve tavlemødet, men i perioden mellem tavlemøderne
2
Øvelser til modul 4 tavlefører
3
Test tavlefører modul 4.
10 spørgsmål
Her er en quiz, hvor du kan teste dit udbytte af modul 4. Testen består af 10 spørgsmål, hvor du efterfølgende kan se det rigtige svar.

Modul 5: Udvikling af tavlemøderne.

1
Udvikling af tavlemøderne
I dette modul præsenteres en udviklingsmodel for tavlemøder. Modellen kan man anvende til systematisk at udvikle egne tavlemøder.
2
Øvelser til modul 5 tavlefører.
3
Test tavlefører modul 5
10 spørgsmål
Her er en quiz, hvor du kan teste dit udbytte af modul 5. Testen består af 10 spørgsmål, hvor du efterfølgende kan se det rigtige svar

Modul 6: 10 bud for gode tavlemøder.

1
10 bud for succes med tavlemøder.
Her er 10 bud for succes med tavlemøder.
2
Øvelser til modul 6 tavlefører
45 min
3
Test tavlefører modul 6
5 spørgsmål
Her er en quiz, hvor du kan teste dit udbytte af modul 6. Testen består af 5 spørgsmål, hvor du efterfølgende kan se det rigtige svar

Certificering.

1
Certificeringstest tavlefører
15 spørgsmål
I denne certificerings test er der 15 spørgsmål. For at få certifikat skal du svare rigtigt på 13. Du har lige så mange forsøg som du har behov for.
Erfaringen siger at du samlet set skal afsætte omkring 15 timer.

Vær den første til at tilføje en anmeldelse.

Log venligst ind for at skrive en anmeldelse
Vælg sprog »
Leankurser.dk bruger cookies for at understøtte din læring