Forandringsledelse

forandringsledelse

På denne uddannelse lærer du at – på bedste Kirkegaard maner – at møde organisationen og menneskene lige der hvor de er. Det er nemlig forudsætningen for forandringsledelse.. Du lærer om hvilke strategiske overvejelser man overordnet bør gøre sig i forbindelse med gennemførelse af forbedringsprojekter, hvilke lederegenskaber der er brug for i forløbet, hvilke mere taktiske overvejelser  man skal gøre sig i processen samt endelig nogle værktøjer til at skabe ejerskab i organisationen. Alt sammen forudsætninger for forandringsledelse.

Uddannelsen er opdelt i  moduler:

1. Modul: Ledelsesstrategier
I dette modul sætter vi rammen for ledelse af forbedringsarbejdet. Dels bruger vi Kotters ramme for forbedringsarbejde, dels ser vi på hvilke ledelseskrav dette stiller.

2. Modul: Ledelsesegenskaber.
Vi sr nærmere på hvad der karakteriserer ledelse i en leankultur – dvs hvilke egenskaber der kræves, Herunder ikke mindst den dialog orienterede tilgang . Ledelsens roller i forbedringsarbejdet på de forskellige ledelsesniveauer.

3. Modul: Taktiske valg i forbedringsarbejdet.
I dette modul ser vi på en række ledelsesmæssige taktiske valg man står overfor i forbedringsarbejdet:

  • Hvor stor den del af organisationen skal forbedringsarbejdet omfatte
  • Hvilke typer af forbedringsprojekter kan man arbejde med
  • Hvilke værktøjer  kan man bruge i hvilke situationer

4. Modul: At møde folk hvor de er.
I dette modul  sættes fokus på kommunikation og der øves en række værktøjer til at skabe medejerskab. Kommunikation  øves med udgangspunkt i domæneteorierne. I relation til ejerskab på individ niveau præsenteres 2 coaching metoder nemlig GROW metoden og Tomme hjul. I relation til teams præsenteres Tuckmans teamudviklingsmodel.

Uddannelsen er fuld af øvelser og test så du i praksis kan prøve dine færdigheder. Undervejs kan du kommunikere med medstuderende. Uddannelsen afsluttes med certifikat.

Når du har gennemført uddannelsen, vil du kunne bruge en række værktøjer, der kan medvirke til at sikre de bedste organisatoriske og processuelle rammer for implementeringen af forbedringsprojekter.

Modul 1: Ledelses strategier i forbedringsarbejdet.

1
Introduktion
1 min
Forbedringsarbejdet foregår ikke i et vakuum, men i en levende organisation. De strategiske valg omkring implementering mv. som ledelsen træffer afgør i vis udstrækning om det bliver en succes. I dette modul lærer man nogle værktøjer der kan hjælpe med at træffe de rigtige valg.
2
Grundbog: Forandringsledelse
30 min
Denne del af grundbogen sætter fokus på de mere overornede overvejelser i forbindelse med ledelse af forandringsprojekter.
3
Øvelser Ledelsesstrategier
20 min
Her er 3 praktiske øvelser.
4
Quiz ledelsesstrategier
5 spørgsmål
Her kan du teste din viden om ledelsesstrategier.

Modul 2: Ledelses egenskaber

1
Introduktion til ledelses egenskaber.
1 min
Intro til modul
2
Grundbog: Ledelses egenskaber
15 min
I Grundbogen ser vi på hvilke ledelses egenskaber der skal være i fokus ved implemenmteringen af Lean.
3
Øvelser: Ledelses egenskaber
25 min
Øvelser til ledelses egenskaber.
4
Quiz Ledelses egenskaber
10 spørgsmål
I denne quiz kan du afprøve din viden om ledelses egenskaber.

Modul 3: Taktiske overvejelser i forbedringsarbejdet.

1
Introdukttion.
2 min
Introduktion til modulet.
2
Grundbog: Taktiske overvejelser i forbedringsarbejdet.
60 min
I denne grundbog beskrives de pvervejelser man skal igennem i forbindelse med de mere taktiske aspekter af tilrettelæggelsen af forandringsprojekter.
3
Praktiske eksempler.
15 min
En beskrivelse af 2 forskellige måder taktisk at implementere Lean på.
4
Øvelser: Taktiske overvejelser
120 min
3 øvelser der bringer dig gennem modulets emner.
5
Quiz Taktiske overvejelser.
10 spørgsmål
Her kan du teste din viden om de taktiske overvejelser.

Modul 4: At møde folk hvor de er!

1
Introduktion
2 min
Om kunsten at møde folk hvor de er!
2
Grundbog: At møde folk hvor de er!
120 min
Verdens hurtigste coaching kursus!
3
Øvelser i at møde folk hvor de er
60 min
Praktiske øvelser i at bruge værktøjerne.
4
Quiz at møde folk hvor de er!
10 spørgsmål
Her kan du teste din viden om at møde folk hvor de e

Certificering

1
Certificeringstest forandringsledelse
30 spørgsmål
Få bevis på din viden!
Ja det kræver et overordnet kendskab , idet kurset jo også handler om hvilke værktøjer man kan anvende hvornår!
Det er væsentligt fordi at en succesfuld realisering af forbedringsprojekter kræver ,at man er opmærksom på de ledelses- og organisatoriske forhold i organisationen.
Kort svar: Ja omend kompleksiteten selvfølgelig er forskellig.
You never walk alone! Du kan stille tekniske og faglige spørgsmål på support@leankurser.dk. Vi svare indenfor 24 timer.

Vær den første til at tilføje en anmeldelse.

Log venligst ind for at skrive en anmeldelse
Vælg sprog »